OPŠTA PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA
„Napravi kobasicu po svom ukusu“

1. NAZIV, SEDIŠTE I PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA NAGRADNOG KONKURSA

Organizator nagradnog konkursa je Neoplanta industrija mesa DOO Novi Sad, sa adresom sedišta u ulici Primorska 90, 21000 Novi Sad; MB 08142289 PIB: 102034237, u daljem tekstu Organizator.

2. NAZIV, VREME TRAJANJA, OSNOV I SVRHA SPROVOĐENJA NAGRADNOG KONKURSA

Nagradni konkurs se organizuje pod nazivom „Napravi kobasicu po svom ukusu ”. Konkurs se organizuje i sprovodi na sajtu http://www.neoplanta.rs/ koji je u vlasništvu kompanije Neoplante, na kome će biti sva pravila i smernice kao i aplikacija uz pomoć koje će učesnici moći da naprave kobasicu po svom ukusu. Prijave na konkurs šalju se u periodu od 06.06.2022. godine do 04.07.2022. godine. Imena dobitnika biće objavljena dana 11.07.2022. godine na sajtu http://www.neoplanta.rs/news kao i u aplikaciji i na društvenim mrežama Organizatora konkursa (Facebook, Instagram, Tik Tok). Nagradni konkurs se organizuje u periodu počev od 06.06.2022. godine od 8:00 časova do 04.07.2022. godine do 23:59 časova. Nagradni konkurs se organizuje i sprovodi u skladu sa Opštim pravilima nagradnog konkursa „Napravi kobasicu po svom ukusu“ koja je organizator doneo dana 31.05.2022. godine i koja stupaju na snagu 06.06.2022. godine. Opšta pravila biće objavljena na http://www.neoplanta.rs/news, kao i u samoj aplikaciji. Organizator upoznaje javnost da se osnovna pravila raspisivanja nagradnog konkursa uređuju odredbama članova od 229. do 233. Zakona o obligacionim odnosima. Nagradni konkurs se organizuje u svrhu promocije sajta i promocije kompanije Neoplanta radi nagrađivanja kreativnosti učesnika.

3. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA

Nagradni konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.

4. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA NA KONKURSU

Za učešće na nagradnom konkursu učesnik mora da ispuni sledeće uslove:

 1. Da je punoletan i da ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije
 2. Da napravi svoju kobasicu u aplikaciji „Napravi kobasicu po svom ukusu“ koja će se nalaziti na sajtu http://www.neoplanta.rs/
 3. Učesnik može napraviti svoje rešenje na sledeći način:
 • Prvo je potrebno pronaći aplikaciju „Napravi kobasicu po svom ukusu“ na sajtu http://www.neoplanta.rs/
 • Prilikom pokretanja aplikacije učesnik će moći da vidi pravilnik aplikacije, koji su pokloni, način učestvovanja i galeriju proizvoda.
 • Nakon klika na opciju „Prijavi se i napravi svoj proizvod“ potrebno je da učesnik unese svoje podatke (Ime i prezime, starosni uzrast, Region mesta prebivališta, email adresu i mobilni telefon koji se prikupljaju radi kontaktiranja učesnika u slučaju da je učesnik jedan od dobitnika). Nakon popunjavanja svih podataka, potrebno je da prihvati Opšta pravila nagradnog konkursa „Napravi kobasicu po svom ukusu“. Nakon prihvatanja opštih pravila učesnik odabirom opcije „Prijavi se i napravi svoj proizvod“ započinje pravljenje svog proizvoda.
 • Pravljenje kobasice se sastoji iz tri dela:
 1. Učesnik bira Izgled proizvoda.
 2. Učesnik bira Ukus proizvoda.
 3. Nakon odabira izgleda i ukusa, učesnik daje naziv svojoj kobasici i upisuje zanimljivu i kreativnu priču o nastanku svoje kobasice.
 4. Nakon prolaska svih koraka, učesnik potvrđuje svoj proizvod.
 5. Svi predlozi će biti objavljeni nakon odobrenja od strane administratora u roku od 24h i nalaziće se u sekciji Galerija.
 • Filtriranje podrazumeva da će petočlana izborna komisija Organizatora koju čine zaposleni u sektoru marketinga i razvoja, odobriti predloge koji ispunjavaju kriterijume (Kriterijumi: Napravljen proizvod, prikladan naziv, prikladan opis priče o nastanku proizvoda).
 • Učesnik nije ograničen brojem kreiranja i slanja predloga.

Izgled proizvoda

U ovom delu aplikacije, učesnik odgovorima na unapred definisanim opcijama, bira izgled kobasice po svom ukusu. Prilikom odabira, sa desne strane se nalazi prozor „Moj proizvod“ i slika proizvoda će se menjati u zavisnosti od učesnikovog izbora.

Opcije koje se nalaze u ovom delu aplikacije:

 1. Kako bi izgledala širina preseka kobasice po tvom ukusu? Odgovorom na ovo pitanje, učesnik bira širinu preseka svoje kobasice, a klikom na opciju „Dodatne informacije o širini preseka“ biće u mogućnosti da vidi koji Neoplantini proizvodi imaju različitu širinu preseka.
 2. Na preseku kobasice po tvom ukusu vidljivi su: Kod ove opcije učesnik bira izgled preseka svoje kobasice, odnosno da li su vidljivi sitniji delovi masnoće ili krupniji delovi;
 3. Tvoja idealna trajna kobasica: Kod ove opcije učesnik bira da li je njegova trajna kobasica uvaljana u začine ili nije. Ukoliko učesnik izabere da jeste, u opciji 3a. ima mogućnost da izabere začin u koji je uvaljana njegova kobasica, Biber (zeleni + crni + beli) ili Paprika.

Odgovorom na sve tri opcije u ovom delu aplikacije, učesnik može da pređe na drugi deo aplikacije klikom na opciju „Izaberi ukus“.

Ukus proizvoda

U ovom delu aplikacije, učesnik odgovorima na unapred definisane opcije, bira ukus, odnosno sastav svoje idealne trajne kobasice. Prilikom odabira, sa desne strane se nalazi prozor „Moj proizvod“ i slika proizvoda će se menjati u zavisnosti od učesnikovog izbora.

Opcije koje se nalaze u ovom delu aplikacije su:

 1. Sastav tvoje idealne trajne kobasice čini: Kod ove opcije učesnik bira od kojeg mesa je njegova trajna kobasica, a može da izabere jednu opciju od sledećih: Svinjsko meso, Goveđe meso, Kombinacija svinjskog i goveđeg, Ćureće meso, Pileće meso.
 2. Odaberi začine koji su izraženi u kobasici po tvom ukusu: Kod ove opcije, učesnik bira začine koji čine sastav kobasice po njegovom ukusu. Od začina je moguće izabrati: Biber, Beli luk, Slatku papriku, Ljutu papriku, Kim, Origano. Nakon odabira začina, učesnik će na skali od 1-3 (1-blag, 2- srednje izražen, 3 – jako izražen) moći da za izabrane začine izabere stepen izraženosti tog začina u kobasici.
 3. Idealna trajna kobasica po tvom ukusu je: Kod ove opcije, učesnik će na skali od 1-3 moći da izabere da li je njegova trajna kobasica: Nivo soli: 1- Manje slana, 2 – Srednje slana, 3 – Više slana Dimljenost: 1 – Manje dimljena, 2 – Srednje dimljena, 3 – Više dimljena Osušenost: 1 – Manje suva, 2 – Srednje suva, 3 – Više suva
 4. Kojim dodacima bi obogatio ukus tvoje idealne trajne kobasice? U ovoj opciji učesnik bira kojim dodacima bi obogatio svoju kobasicu, a može da izabere bilo šta od sledećeg: Badem, Lešnik, Seme bundeve, Suve šljive, Suvo grožđe, Sušena brusnica, Sir, Čija seme.

Nakon odabira ukusa, učesnik ide dalje kroz aplikaciju odabirom opcije „Napred“ prilikom čega se otvara sledeći deo aplikacije pod nazivom „Dodatne informacije“.

Dodatne informacije

U ovom delu aplikacije, učesnik unosi naziv kobasice i „Moja Široooko priču“ o nastanku svoje kobasice, jer nije sve u ukusu, već i u priči koju ona nosi!

Nakon dodele naziva i pisanja priče o proizvodu učesnik odabirom opcije „Napred“ ide dalje kroz aplikaciju, na deo aplikacije pod nazivom „Potvrda“.

Potvrda

U ovom delu izaći će prikaz učesnikovog izbora: Naziv kobasice, priča o kobasici i sastojci kobasice, kao i ime i prezime kreatora kobasice. Ukoliko je sve kako je učesnik izabrao, klikom na opciju „Pošalji predlog“ učesnik šalje svoj predlog za učestvovanje u nagradnom konkursu i ujedno je saglasan da predlog sa njegovim imenom i prezimenom bude javno objavljen u sekciji „Galerija“. Ukoliko učesnik želi nešto da izmeni, pre potvrde predloga, može da se vrati klikom na opciju „Nazad“.

Svi predlozi će se filtrirati u zavisnosti od naziva proizvoda i priče o proizvodu.

Filtriranje podrazumeva da će petočlana izborna komisija Organizatora koju čine zaposleni u sektoru marketinga i razvoja, odobriti predloge koji ispunjavaju kriterijume (Kriterijumi: Napravljen proizvod, prikladan naziv, prikladan opis priče o nastanku proizvoda). Izborna komisija može odobriti i predloge gde naziv proizvoda i opis priče o nastanku proizvoda nisu uneti, ali je izborna komisija ustanovila da je predlog dobar sa strane glavnog kriterijuma „sastav kobasice“.

Svi predlozi naziva koji u sebi sadrže diskriminatorske, uvredljive ili politički nekorektne nazive će biti diskvalifikovani. Isto važi i za predloge naziva kojima se povređuju zaštićena autorska prava ili zaštićeno ime proizvoda.

Svi predlozi čija priča o proizvodu sadrži neprikladan tekst biće diskvalifikovani.

Svi predlozi će biti objavljeni nakon odobrenja od strane administratora u roku od 24h i nalaziće se u sekciji Galerija. Korisnici će link sa svojim predlogom dobiti na email adresu i isti predlog će moći da podele na svojim društvenim mrežama.

Učesnik je obavezan da prilikom slanja kreativnog rešenja putem aplikacije, popuni izjavu sa prethodno definisanim podacima i da potvrdi saglasnost sa opštim pravilima nagradnog konkursa „Napravi kobasicu po svom ukusu“, čime potvrđuje da je:

 • na dan slanja prijave punoletan po važećim zakonima Republike Srbije, tj. da ima više od 18 godina,
 • da je državljanin Republike Srbije i da na navedenoj teritoriji ima prijavljeno prebivalište,
 • da nakon primanja nagrade neće potraživati nikakva autorska i imovinska prava po osnovu kreativnog idejnog rešenja (naziva proizvoda, priče o proizvodu i sastava kobasice) sa kojom učestvuje na navedenom konkursu;
 • da je saglasan da kreativno rešenje koje je nagrađeno na konkursu pripada organizatoru konkursa tj. kompaniji Neoplanta, koja ovo kreativno rešenje može koristiti za svoje eksterne i interne komunikacije i da pobedničku kobasicu sa istim ili malo izmenjenim sastavom može lansirati na tržište.

Ukoliko učesnik ne ispuni bilo koji od navedenih uslova, ne može ostvariti pravo učešća, niti dobiti nagradu.

5. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Učestvovanjem i prijavljivanjem na ovaj nagradni konkurs, učesnici nagradnog konkursa daju saglasnost da se njihovi lični podaci koriste u svrhu realizacije nagradnog konkursa do trenutka objave dobitnika, nakon čega se isti podaci brišu iz evidencije nagradnog konkursa, u skladu sa propisanom zakonskom regulativom za čuvanje podataka o ličnosti. Svaki dobitnik nagradnog konkursa je ujedno saglasan da se njegovo ime objavi u aplikaciji u sekciji „Pobednici“, na http://www.neoplanta.rs/news , kao i na društvenim mrežama Organizatora nagradnog konkursa, na Instagram profilu https://www.instagram.com/neoplantadelikates/, na Facebook profilu https://m.facebook.com/neoplantadelikates/?ref=bookmarks i na Tik Tok profilu https://vm.tiktok.com/ZMLJy6rTE/. Ova saglasnost je bezuslovna, pri čemu Organizator prilikom obrade ličnih podataka učesnika i objavljivanja imena dobitnika nema potrebu za dodatnim zahtevanjem odobrenja od strane učenika za objavu njihovih imena. Organizator se pri tome obavezuje da saznate lične podatke učesnika i dobitnika ne otkriva neovlašćenim licima u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Organizator nagradnog konkursa se obavezuje da će, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, sa posebnom pažnjom voditi računa o ličnim podacima učesnika u nagradnom konkursu.

Učešćem u nagradnom konkursu učesnici potvrđuju poznavanje odredbi ovih Opštih pravila i izražavaju svoje slaganje sa njima.

Prava učesnika su zagarantovana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. glasnik RS", br.87/2018), a naročito sledeća prava: pravo na uvid u podatke, pravo na izmenu podataka, pravo na obaveštenje o činjenici prikupljanja podataka, pravo na žalbu.

Zaposleni kod Organizatora i njegovih povezanih lica dužni su da kao poslovnu tajnu čuvaju sledeće podatke: o učesnicima (broju, identitetu, ostalim ličnim podacima).

Napred navedene podatke Organizator može saopštiti trećim licima samo na način određen zakonom.

Učešćem u nagradnom konkursu učesnici su saglasni da njihovi podaci budu uneti u bazu podataka Priređivača, koja se kreira za vreme trajanja nagradnog konkursa i da se oni neće koristiti u ostale svrhe.

6. POSTUPAK SPROVOĐENJA NAGRADNOG KONKURSA

Postupak sprovođenja nagradnog konkursa je podeljen u 2 faze, i to:

(1) Faza pravljenja kobasice koja predstavlja prijavu na nagradni konkurs u periodu od 06.06.2022. do 04.07.2022.; Predlozi naziva biće filtrirani tako da svi predlozi naziva koji u sebi sadrže diskriminatorske, uvredljive ili politički nekorektne nazive biti diskvalifikovani. Isto važi i za nazive kojima se povređuju zaštićena autorska prava ili zaštićeno ime proizvoda. Svi predlozi priča o proizvodu koje sadrže neprikladan tekst biće diskvalifikovani.
Svi odobreni predlozi biće objavljeni u aplikaciji u sekciji "Galerija".

(2) U drugoj fazi, stručni žiri sastavljen od predstavnika sektora marketinga i razvoja kompanije Neoplanta, od svih poslatih predloga biraju dobitnike: pobednika glavne nagrade, kao i ostalih nagrada.

(3) Treća faza je faza objave dobitnika, svi dobitnici će biti objavljeni dana 11.07.2022. na zvaničnom sajtu kompanije Neoplanta u sekciji „Novosti“ http://www.neoplanta.rs/news , kao i u aplikaciji i zvaničnim društvenim mrežama Organizatora nagradnog konkursa. (https://vm.tiktok.com/ZMLJy6rTE/; https://www.instagram.com/neoplantadelikates/;https://m.facebook.com/neoplantadelikates/?ref=bookmarks).

Odabir predloga koji će osvojiti glavnu nagradu, ostale nagrade kao i nagradu za najbolji naziv i nagradu za najbolji opis vršiće petočlana izborna komisija Organizatora koju čine zaposleni u sektoru marketinga i razvoja. Glavni kriterijum je sastav kobasice, zatim opšti utisak, imajući u vidu naziv i priču o kobasici.

Ista komisija će odabrati i najzanimljiviju priču o proizvodu, a glavni kriterijum je originalnost i kreativnost priče. Komisija će odabrati i najbolji naziv proizvoda, a glavni kriterijum je originalnost naziva.

Organizator ima pravo da ne proglasi dobitnike najboljeg naziva i najzanimljivije priče ukoliko proceni da ih nema.

7. NAGRADE

Komisija će odabrati ko će od učesnika nagradnog konkursa „Napravi kobasicu po svom ukusu“ osvojiti glavnu nagradu, kao i ostale nagrade uzimajući u obzir sastav kobasice, opšti utisak o predlogu, naziv i priču o kobasici.

Glavna nagrada ( jedan dobitnik):

Vaučer za Salaš 137, Međunarodni put 137, Čenej 21233, u vrednosti od 300 eura bez PDV. U vaučer je uračunato 2 noćenja za dve osobe sa punim pansionom, kao i 1x vožnja kočijama ukoliko vremenski uslovi to dozvole. U vrednost vaučera uračunato je po 1x piće za doručak, i po 2x pića za večeru (u pića spadaju: domaća rakija, domaće vino, točeno pivo, prirodni i gazirani sokovi, voda i kafa), ostala pića se plaćaju po utrošku na licu mesta. Vaučer se može iskoristiti u periodu od 2 meseca nakon dodele istog. Takođe, nagrada je i paket Neoplanta Delikates proizvoda i poseta kompaniji Neoplanta, kao i pravljenje pobedničke kobasice, ukoliko to tehnološki bude izvodljivo.

Druga nagrada ( tri dobitnika):

Bicikl robne marke Capriolo, model Amsterdam lady 28“HT crvene boje, brendirane natpisom Široooko, koji je slogan Priređivača nagradnog konkursa.

Vrednost bicikla iznosi 18.840,00 dinara sa PDV-om.

Treća nagrada ( pet dobitnika ):

Paket Neoplanta Delikates proizvoda, koji se sastoji od:

 • Neoplanta Delikates Pileće grudi 350g
 • Neoplanta Delikates Stišnjena šunka 350g
 • Neoplanta Delikates Ćureće grudi 330g
 • Neoplanta Delikates Naška šunka 350g
 • Neoplanta Delikates Čajna kobasica veliko pakovanje
 • Neoplanta Delikates Budimska kobasica veliko pakovanje
 • Neoplanta Delikates Kulen veliko pakovanje
 • Neoplanta Delikates Fruštuk kobasica veliko pakovanje
 • Neoplanta Delikates Čajna kobasica 100g
 • Neoplanta Delikates Budimska kobasica 100g
 • Neoplanta Delikates Kulen 100g
 • Neoplanta Delikates Fruštuk kobasica 100g

Četvrta nagrada (10 dobitnika):

Drvena roto daska brendirana natpisom „Neoplanta Delikates“.

Stručni žiri će takođe proglasiti i dobitnike za predlog sa najboljim nazivom i predlog najboljom pričom o proizvodu. Pokloni su :

Najbolja priča o nastanku proizvoda ( 1 dobitnik):

Paket Neoplanta Delikates proizvoda i Roto daska brendirana natpisom „Neoplanta Delikates“

Najbolji naziv proizvoda( 1 dobitnik):

Paket Neoplanta Delikates proizvoda i Roto daska brendirana natpisom „Neoplanta Delikates“.

Paket Neoplanta proizvoda čini:

 • Neoplanta Delikates Pileće grudi 350g
 • Neoplanta Delikates Stišnjena šunka 350g
 • Neoplanta Delikates Ćureće grudi 330g
 • Neoplanta Delikates Naška šunka 350 g
 • Neoplanta Delikates Čajna kobasica veliko pakovanje
 • Neoplanta Delikates Budimska kobasica veliko pakovanje
 • Neoplanta Delikates Kulen veliko pakovanje
 • Neoplanta Delikates Fruštuk kobasica veliko pakovanje
 • Neoplanta Delikates Čajna kobasica 100g
 • Neoplanta Delikates Budimska kobasica 100g
 • Neoplanta Delikates Kulen 100g
 • Neoplanta Delikates Fruštuk kobasica 100g

Učesnik nije ograničen sa brojem nagrada koje može da osvoji.

Predaja glavne nagrada se vrši u prostorijama kompanije Neoplanta Industrija mesa doo Novi Sad, u vreme i na način dogovoren između Organizatora i dobitnika. Sve ostale nagrade Organizator poslati poštom. Organizator dana 11.07.2022. godine objavljuje imena dobitnika nagradnog konkursa na http://www.neoplanta.rs/news,na, u aplikaciji „Napravi kobasicu po svom ukusu “, na Instagram profilu https://www.instagram.com/neoplantadelikates/ , na Facebook profilu https://m.facebook.com/neoplantadelikates/?ref=bookmarks i na Tik Tok profilu https://vm.tiktok.com/ZMLJy6rTE/. Istog dana, a najkasnije u roku od 2 dana od dana završetka konkursa, Organizator će kontaktirati dobitnika putem dostavljenih kontakt podataka, radi dogovora o preuzimanju nagrade. Potrebno je da se dobitnik nagradnog konkursa odazove na poziv Organizatora vezano za dodelu nagrada u dogovorenom terminu, a najkasnije do 3 dana od trenutka objave imena dobitnika, jer u protivnom gubi pravo na nagradu, bez ikakve dalje odgovornosti Organizatora. Dobitnik glavne nagrade se poziva da nagradu lično preuzme u prostorijama kompanije Neoplanta Industrija mesa doo Novi Sad. Dobitnik glavne nagrade obavezan je da prilikom preuzimanja nagrade da na uvid važeću ličnu kartu. Ukoliko nagrađeni nije u mogućnosti da u dogovorenom terminu preuzme nagradu u obavezi je da istu preuzme u roku od narednih 7 dana. Organizator neće snositi putne troškove nagrađenog učesnika.

Organizator zadržava pravo izmene mesta dodele nagrade, o čemu će nagrađeni biti blagovremeno obavešten.

8. USLOVI, PRAVA I OBAVEZE UČESNIKA

Na nagradnom konkursu ne mogu učestvovati lica zaposlena kod Organizatora i lica, koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog nagradnog konkursa kao i najbliži srodnici ovih lica: roditelji, braća, sestre, deca i supružnici. Dobitnici na nagradnom konkursu nemaju prava da zahtevaju drugačije nagrade. Prilikom primopredaje nagrada Organizator i dobitnici sačinjavaju zapisnik o uručenju nagrada. Učestvujući u ovom nagradnom konkursu učesnici potvrđuju da su saglasni sa Opštim pravilima ovog nagradnog konkursa.

9. PREKID NAGRADNOG KONKURSA

Nagradni konkurs se može prekinuti pre propisanog roka trajanja ili odložiti jedino u slučaju više sile ili obrazloženom odlukom Organizatora o čemu će učesnici odmah biti blagovremeno informisani putem http://www.neoplanta.rs/news. Višom silom se tretira svaki događaj, van uticaja Organizatora (npr. mera vlade, rat, ustanak, pobuna, građanski rat ili drugi nemiri, nesreća, požar, poplava, prirodna nepogoda, eksplozija, epidemija, stavljanje pod karantin, -vis maior) koji onemogućava Organizatora u ispunjenju obaveza.

10. ODGOVORNOST UČESNIKA I ORGANIZATORA

U slučaju da Organizator uoči bilo kakvu zloupotrebu prijave od strane učesnika nagradnog konkursa ili povredu ovih Opštih pravila, isti učesnik će bez upozorenja biti diskvalifikovan iz nagradnog konkursa. Jedino se učesnik nagradnog konkursa smatra odgovornim za tačnost i potpunost dostavljanja svojih ličnih podataka za učešće na nagradnom konkursu, te se u slučaju grešaka ili nepotpunosti dostavljenih podataka Organizator oslobađa bilo kakve odgovornosti. Ostali slučajevi u kojima se Organizator oslobađa odgovornosti su: 1. Organizator ne može snositi parničnu/krivičnu/prekršajnu odgovornost ili biti strana u postupku pokrenutom po osnovu nezakonitog činjenja ili nečinjenja od strane učesnika nagradnog konkursa ili trećih lica, a u vezi sa ovim nagradnim konkursom; 2. Organizator ne može imati bilo kakvu odgovornost, ukoliko se tokom ili po okončanju nagradnog konkursa pojavi više lica, koja polažu autorsko pravo na isti predlog kobasice.

Za sve primedbe, ali i za sva pitanja učesnici nagradnog konkursa mogu kontaktirati Organizatora putem mail adrese kontakt@neoplanta.co.rs. Organizator i učesnik nagradnog konkursa će sva sporna pitanja koja proizilaze iz realizacije ovog nagradnog konkursa ili u vezi istog prvenstveno rešavati mirnim putem, pregovorima. Ukoliko pregovori ne vode rezultatu ni nakon 30 dana od početka istih, Organizator i učesnik nagradnog konkursa će se obratiti sudu. Stranke ugovaraju nadležnost Osnovnog suda u Novom Sadu, Republika Srbija.

11. VAŽENJE OPŠTA PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA

„Napravi kobasicu po svom ukusu“ stupaju na snagu dana sa početkom aktivacije, dana 06.06.2022. godine. Organizator zadržava pravo donošenja odluka o izmenama, dopunama ili ukidanju Opštih pravila nagradnog konkursa „Napravi kobasicu po svom ukusu “ pri čemu se iste odluke smatraju konačnim i obavezujućim za sve učesnike nagradnog konkursa, pod uslovom da su objavljene na isti način kao i Opšta pravila nagradnog konkursa.

U Novom Sadu, datum 31.05.2022.godine

ORGANIZATOR NAGRADNOG KONKURSA

Neoplanta industrija mesa doo Novi Sad

Direktor Aco Tomašević